• Categorii

 • Doctrină, Istorie

  Protest! Vino să-ți aperi limba și istoria națională!

  Doctrină, Istorie, Ortodoxie

  Misticismul românesc

  Motto: “Credinta este siguranta neclintita în lucrurile nadajduite, încrederea ferma în lucrurile care nu se vad”. Sfântul Apostol Pavel (Evrei 11,1) Occidentalistii nostri, grabiti sa ne civilizam si noi, au negat misticismul românesc pentru simplul fapt ca domniile lor l-au considerat „obscurantism”, „nebulozitate”, ba chiar „primitivism”. S’a sustinut de catre acestia ca în mod firesc Continuare...

  Doctrină, Economie

  De ce ateismul poate fi religie de stat, iar Ortodoxia nu?

  de Vlad PANFILII Consilierul fostului preşedinte american, Zbigniev Brzezinski a declarat că după comunism principalul inamic al civilizaţiei occidentale a rămas – ortodoxia. Nici păgînismul, nici iudaismul, nici islamul dar anume ortodoxia. Cum credeţi, de ce el este atît de categoric şi ferm convins ? Pentru că ortodoxia este unicul bastion care păstrează tradiţia, cultura Continuare...

  Doctrină

  Statul și rostul său

  de Ștefan BOLOCAN Statul este o formă gigantică de orînduire a unei comunități de oameni. El diferă ca structură de la un popor la altul, de la o civilizație la alta. Primele forme de stat apar în antichitate, din două cauze majore: fie din dorința unor grupuri de a acapara cît mai multă putere și Continuare...

  Doctrină

  Pe scurt despre trei modele ale conservatorismului românesc

  Când vorbim despre conservatorismul românesc, trebuie să evităm cu atenţie confundarea sa cu ceea ce reprezintă conservatorismul european. Diferenţa este esenţială, întrucât mişcările conservatoare apar în epoca modernă drept reacţie la distrugerea caracterului organic al comunităţii. Odată ce ameninţările la adresa organicităţii, precum şi însăşi caracterul organic al poporului român, putem vorbi de un conservatorism Continuare...

  Doctrină

  E posibilă o democrație reală fără partide?

  de Octavian Racu Ce înseamnă democrație adevărată, în cele din urmă? O formă de guvernare în care dreptul, interesele poporului suveran sunt puse în centrul atenției. Democrația nu poate fi exista fără un “demos” – popor, un organism viu format dintr-un ansamblu de comunități organice, în interiorul cărora individul își petrece toată viața, acolo fiindu-i Continuare...

  Cultură, Doctrină, Personalităţi, Securitatea Naţională

  Rostul omului este îndeplinirea unei porunci Dumnezeieşti înalte

  Voi nu vă puteţi îndrepta starea voastră de astăzi, decît întorcîndu-vă iarăşi la unire şi la cultură. Ieşiţi din întuneric şi din amărăciune voi, povăţuitori fireşti ai norodului, preoţi şi învăţători, şi puneţi-vă voi în fruntea intereselor culturale ale poporului. Politicienii au demoralizat Basarabia, înviaţi voi din nou bunele moravuri; mîngîiaţi poporul cu adevăruri unice; Continuare...

  Doctrină

  Alternativa: Conservatorismul

  de Ștefan Bolocan Conservatorismul este mai mult decît o viziune politică. El este de asemenea un fel de a fi, o ideologie, dar care are fundamente mult mai solide decît stîngismul. Conservatorismul pune accent pe identitatea istorică a poporului, pe realităţile spirituale şi spre deosebire de viziunea de stînga, nu are ca scop negarea ci Continuare...

  Doctrină, Ortodoxie, Politic, Securitatea Naţională, Social

  ÎNDEMN LA “TOLERANŢĂ ZERO”

  “Cât crezi că pot să mai tolerez aşa ceva? Răbdarea mea are o limită!” – era, cu puţin timp în urmă, forma firească de folosire a verbului “a tolera”. Cât despre “toleranţă”, aceasta era un simplu termen tehnic, care indica o abatere de la o dimensiune teoretică, şi care se dorea să fie, ca orice Continuare...

  Doctrină

  Umanism sau nazism “civilizat”?

  de Vlad Panfilii Distrugerea moralei creştine a decurs după ritmurile în care haosul a fost iminent. Şi atunci s-a creat un nou fundament. Se ia ceva din protestantism, cîte ceva din păgînism, puţin din filosofia antică, în special de la Protagoras (Omul este măsura tuturor lucrurilor), se amestecă aceasta cu ateismul şi din acest „coctail” Continuare...

  Doctrină

  Proiectul BASARABIA: Ideea

  de Octavian Racu Puterea, capabilă să scoată țara din criză, poate apărea doar în rezultatul unificării într-un întreg a părților divizate. Pentru aceasta este nevoie de a pune în mișcare energiile sociale, lucru care necesită o viziune integrală asupra lumii, care ar explica esența proceselor și niște purtători ai ideii, uniți într-o echipă. Fără idee Continuare...

  Doctrină, Istorie

  Momentul morţii vs parareligia istoriei

  de Octavian Racu Moartea, numai moartea legionară, Ne este cea mai scumpă nuntă dintre nunţi. Pentru sfânta Cruce, pentru Ţară, Înfrângem codri şi supunem munţi. („Imnul Tinereţii Legionare”, Radu GYR) Este foarte straniu modul în care privesc lucrurile mulţi dintre noi. Suntem un fel de actori ai unui scenariu care se numeşte „istoria”. Ne fixăm Continuare...

  Cultură, Doctrină, Personalităţi, Securitatea Naţională, Social

  Forme fără fond

  1) Formele fără fond Procesul de modernizare românească a cunoscut fenomenul formelor fără fond, care a făcut obiectul unei teorii speciale, teoria formelor fără fond. Despre formele fără fond au scris Ion Heliade Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Alecu Russo, Titu Maiorescu, Gh. Asachi, Ion Ghica, George Bariţiu, B. P. Hasdeu. Titu Maiorescu Cel care oferă o Continuare...

  Doctrină, Istorie, Politic, Securitatea Naţională, Social

  Ideea naţională: de la o democraţie a indivizilor la o democraţie a comunităţilor

  Până la instaurarea regimului sovietic, Basarabia reprezenta un ansamblu de comunităţi cu un grad sporit de autonomie care permitea funcţionarea armonioasă a întregului organism social. Când vorbesc de „autonomie” nu am în vedere autonomia administrativă, ci nivelul de implicare a instituţiei statului în viaţa comunităţii locale. Din cele mai vechi timpuri şi până în secolul Continuare...

  Doctrină, Internaţional, Istorie, Opinii, Ortodoxie, Politic, Securitatea Naţională, Social

  Povestea unui avort: Uniunea Europeană

  Un aspect al istoriei celui mai longeviv imperiu, Imperiul Bizantin, poate servi drept un exemplu perfect pentru a explica tendința popoarelor de a se uni într-un super-stat. Evident, unirea actuală are la bază nu principiul asemănării culturii, religiei, istoriei, ci cel al consensului. Unii oficiali ai administrației UE, printre care și Nicolas Sarkozy, deja au Continuare...

  Cultură, Doctrină, Opinii, Ortodoxie, Politic, Securitatea Naţională

  Înainte de a fi european, sunt Creştin!

  Timpurile pe care le trăim, sunt dominate de procesul de globalizare prin care se urmăreşte instituirea unei noi ordini mondiale, ce presupune instaurarea unui guvern unic mondial, pe un teritoriu unic (fără graniţe), unei populaţii globale unite prin constituirea unei religii, aceleaşi obiceiuri, ideologii etc. Toate astea se petrec sub pretextul înlăturării riscului de conflicte, Continuare...

  Doctrină, Ortodoxie, Personalităţi

  Ortodoxie, etnicism, românism, încotro?

  Identitatea religiosă a unei naţiuni, este, fără doar şi poate, indisolubil legată de identitatea sa etnică şi lingvistică. În ce măsură aceste trei dimensiuni se întrepătrund şi se interrelaţionează, hărăzesc şi orientează drumul în istorie al unui neam? Această întrebare este adresată neamul nostru românesc. A. D. Xenopol punea la temelia existenţei şi dăinuirii neamului, Continuare...

  Doctrină, Securitatea Naţională

  Neamul românesc pe calea Adevărului. De ce suntem în criză?

  Acest articol vă propune ca subiect dezbaterea cauzelor fenomenului actual de criză, a ceea ce ne-a determinat de fapt să înregistrăm o tot mai accentuată depreciere a calităţii vieţii noastre zilnice, atât a bunăstării noastre materiale, dar mai ales faptul că ne îndepărtăm pe zi ce trece de o demnă ţinută morală. Propun să limităm Continuare...

  Doctrină

  Mircea Eliade: O Revoluţie Creştină

  „Anul 1927 a însemnat începutul luptei între „generaţii”. Nu lupta între bătrâni şi tineri – cum s-a crezut şi s-a spus multa vreme – ci războiul între două lumi: pe de-o parte lumea veche, care credea în pântec (primatul economicului şi al politicianismului), iar pe de alta parte lumea nouă, care îndrăznea să creadă în Continuare...

  Doctrină, Istorie, Ortodoxie, Personalităţi

  Valeriu Gafencu. 90 de ani de la naştere

  “Bucură-te, că pămîntul Basarabiei se slăveşte prin tine” Acatistul Noului Mucenic Valeriu Pe lîngă unirea principatelor din 1859, formarea societăţii “Carpaţii” şi independenţa Republicii Democratice Moldoveneşti din 1918, ziua de 24 ianuarie mai aduce un eveniment important pentru istoria neamului nostru. În urmă cu 90 de ani, se năştea la Sîngerei, Valeriu Gafencu. Împrejurimile şi Continuare...

  Doctrină

  Dezastrele aduse umanităţii de darwinism: nazismul şi comunismul

  Ideologia  nazistă  și  teoria  evoluției. Nazismul s-a născut în urma haosului politic pe care Germania l-a trăit după primul război mondial. Conducătorul Partidului Nazist era Adolph Hitler, care avea o fire deosebit de ambițioasă și agresivă. Hitler avea o poziție extrem de rasistă, credea cu tărie în superioritatea rasei  germane sau ariene față de celelalte Continuare...

  Cultură, Doctrină, Ortodoxie, Personalităţi

  Ortodoxie – Mircea Eliade

  Apusenii se nasc în catolicism. Răsăritenii ajung la Ortodoxie. E nevoie de o serie întreagă de experiențe sufletești pentru a căpăta acea stare de spirit care e ortodoxia. Conștiința, funcționînd pe toate planurile și cu toate ramificațiile, își găsește firesc echilibrul în ortodoxie. Nu trebuie să precipităm „convertirea”. Ea se va împlini, așa cum înfloresc Continuare...

  Doctrină, Politic, Securitatea Naţională

  Răspuns la un răspuns: fie Republica Moldova va fi una etnocratică, fie nu va mai fi deloc

  După un val de critici aduse articolului său, Serghei Erlih revine cu un nou comentariu pe www.ava.md. De această dată, titlul este unul amenințător: „Либо Молдавия будет полиэтничной, либо её не будет! Ответ моим критикам” („Moldova fie va fi una multietnică, fie nu va fi deloc! Un răspuns criticilor mei”). Autorul face o gravă confuzie Continuare...

  Cultură, Doctrină, Istorie, Ortodoxie, Social

  Legea Ţării

  Așa a fost destinul neamului românesc de a sta ”în calea tuturor răutăților” (Cronica lui Grigore Ureche). După retragerea armatei romane din Dacia (275 d.Hr.) urmează un val de migrații barbare din Est, timp de cîteva secole, care nemijlocit au pătruns și în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Evident apar unele întrebări: 1. Cum a rezistat și și-a Continuare...

  Cultură, Doctrină, Istorie, Ortodoxie, Social

  Obştea sătească la români

  “Nu poate fi înţeles sufletul românului şi istoria lui … fără a înţelege dragostea poporului român pentru pămîntul său” (N. Iorga) Unul dintre factorii care a contribuit enorm la definitivarea etnogezei româneşti şi a asigurat continuitatea specificului poporului român timp de secole este obştea sătească. Aceasta reprezintă principala formă de organizare a muncii din evul Continuare...
  39 queries in 0,935 seconds.